Profiel

Rixt Ytsma (1973) heeft vanaf 1996 als leerkracht haar ervaring opgedaan in het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Vervolgens behaalde ze het diploma ‘De speciale leerkracht’ en volgde ze vele cursussen, lezingen en congressen over rouwverwerking, handelingsgericht werken, specifieke ziektebeelden, leerlingbegeleiding en de methodiek Geef me de 5.

Als leerkracht en mentor heeft ze haar eigen stijl ontwikkeld in lesgeven en begeleiden.
Sinds 2011 is zij consulent bij Steunpunt Onderwijs Noord en ondersteunt ze namens schoolbesturen leerlingen en docenten met Cluster 3 problematiek.


 Ze heeft zitting in de werkgroep “Hersenletsel” en schuift aan bij de dialoogtafel van Windesheim Flevoland i.v.m. het onderzoeksproject: Casemanagement bij NAH.
Bij Revalidatie Friesland locatie Beetsterzwaag is ze als consulent aangesloten bij het Kennis & Ontwikkelteam Niet Aangeboren Hersenletsel. Ook is ze lid van het UMCG Hersenletselteam Noord. Voor de provincie Fryslân bezet ze de zetel ‘personeel speciaal onderwijs’ in de Ondersteuningsplanraad Primair Onderwijs.


In 2018 heeft ze de master Learning & Innovation afgerond met een waarderend onderzoek in het voortgezet onderwijs: ‘In hoeverre kan storytelling bijdragen aan passend voortgezet onderwijs aan jongeren met NAH?’


De passie voor speciale doelgroepen heeft zich in de loop van haar carrière ontwikkeld in expertise voor kinderen en jongeren met hersenaandoeningen, hersenletsel, motorische coördinatie stoornissen en langdurig zieke leerlingen zoals kanker, diabetes en hartpatiënten.

 

Congressen, literatuur, presentaties en lezingen van professoren, tezamen met acht jaar ervaring als ambulant begeleider, heeft geleid tot professioneel begeleiden en scholen van alle betrokkenen.

Samen gaan we op weg naar de juiste route, elk met een persoonlijke doel onder behoud van relatie en vertrouwen. (H)erkenning van de aandoening staat voorop. 

 

Rixt is moeder van drie pubers, woont in Friesland en heeft als hobby hardlopen en zeilen. Ze houdt van het Wad, Terschelling, Ameland en muziek– en theaterfestivals.