Diensten

Kennis is het hulpmiddel, wanneer je ontwikkeling op z'n kop staat.

 

  • Observatie, advies en begeleiding van kinderen en jongeren met een lichamelijke aandoening in hun onderwijsproces. Een huisbezoek kan een onderdeel zijn.

  • Observatie, advies en begeleiding van docenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren om de zorgen te verminderen en de talenten van hun zorgleerlingen in te zetten in hun onderwijsleerproces. Daarbij kan ingezet worden op het toepassen van innovaties in de leeromgeving.

  • Scholing aan studenten, leerkrachten of docenten op Bao, VO, MBO, HBO en universiteit over specifieke ziektebeelden en lichamelijke beperkingen en de daarbij passende pedagogische en didactische benadering.

  • Gastcolleges over specifieke ziektebeelden, lichamelijke aandoeningen van kinderen en jongeren, functioneren van de hersenen, medisch handelen, executieve functies en Breinleren.

  • Spreker op ouderavonden of thema-avonden bij verenigingen.

  • Aansluiten bij multifunctioneel of disciplinair overleg van revalidatie centra of ketenpartners.

  • Samenwerken met ketenpartners ten behoeve van het kind/jongere en de school.

  • Samenwerking met arbeidsdeskundigen, belangenbehartigers en letselschadeverzekeraars.