Diensten

Kennis is het hulpmiddel, wanneer je ontwikkeling op z'n kop staat.

 
De Hoofdzaak levert op deskundige wijze:

 • Observatie, advies en begeleiding van kinderen en jongeren met een lichamelijke aandoening in hun onderwijsproces. Een huisbezoek kan een onderdeel zijn.

 • Observatie, advies en begeleiding van docenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren om de zorgen te verminderen en de talenten van hun zorgleerlingen in te zetten in hun onderwijsleerproces. Daarbij kan ingezet worden op het toepassen van innovaties in de leeromgeving.

 • Scholing/Psycho educatie.
  Psycho educatie is altijd onderdeel van de opdracht/begeleiding.
  Titel: 'ben je wel goed bij je hoofd?'
  Inhoud: Kennis over specifieke ziektebeelden en/of lichamelijke beperkingen en de daarbij passende pedagogische en didactische benadering, naslagwerk en onderbouwende literatuur.
  Er is geen basiskennis of niveau nodig om de psycho educatie over het ziektebeeld te volgen. Maatwerk is het doel, alsmede kennisoverdracht over het ziektebeeld zoals hersenletsel en de specifieke gevolgen van de cliënt.
  Gedurende een 1-1,5 uur worden, docenten en betrokkenen, collega's van advocatenkantoor, congres of opleidingsinstelling geïnformeerd met theoretische kennis en de mogelijkheden in de praktijk. Een aanvangsniveau is niet nodig, er zijn geen vrijstellingen te vergeven, er is geen speciale voorwaarde van toepassing en docenten kunnen de studiebelasting opgeven bij hun jaarlijkse deskundigheidsbevordering.

 • Scholing/Psycho educatie aan studenten, leerkrachten of docenten op Bao, VO, MBO, HBO en universiteit.

 • Gastcolleges 'Ben je wel goed bij je hoofd?' over specifieke ziektebeelden, lichamelijke aandoeningen van kinderen en jongeren, functioneren van de hersenen, medisch handelen, executieve functies en Breinleren.

  Spreker

 • Spreker op ouderavonden of thema-avonden bij verenigingen, Stichtingen die niet aangeboren hersenletsel onder de aandacht brengen.
  Congres en symposia.

  Deskundigen overleg

 • Aansluiten bij multifunctioneel of disciplinair overleg van revalidatie centra of ketenpartners.

 • Samenwerken met ketenpartners ten behoeve van het kind/jongere en de school.

  Samenwerking

 • Samenwerking met arbeidsdeskundigen, belangenbehartigers en letselschadeverzekeraars en landelijk met De Breinlijn, Hersenstichting/vdSar Foundation, Patiëntenvereniging Hersenletsel en Hersenletsel en Jeugd. 

 • Werkgroeplid Hersenletselnetwerk Noord.